Veřejná zakázka: Studie: Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5460
Systémové číslo: P16V00001483
Počátek běhu lhůt: 01.08.2016
Nabídku podat do: 08.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie: Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Studie: Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji v lokalitě Tajga v NPR Kladské rašeliny v CHKO Slavkovský les a v lokalitě Kostelecké bory v PR Kostelecké bory v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Předmět zakázky
Provedení monitoringu lesů ponechaných samovolnému vývoji sestávající z opakovaného dendrometrického měření na stabilizovaných inventarizačních plochách (o jednotlivé ploše 500 m2) a na stabilizovaných vymezených „jádrových“ územích (buď 2 území o ploše 0,5 ha nebo jedno území o ploše 1 ha). V případě lokality Tajga se jedná o 94 inventarizačních ploch a 2 „jádrová“ území o ploše 0,5 ha (jedno v části rašelinných smrčin, jedno v části blatkových borů). V případě lokality Kostelecké bory se jedná o 33 inventarizačních ploch a 1 „jádrové“ území o ploše 1 ha. Metodika monitoringu lesů ponechaných samovolnému vývoji bude vycházet z řešení projektu VaV SE/610/6/02 – Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR (tím bude naplňovat ustanovení Smlouvy o monitoringu mezi Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR). Aktuální stav dle dendrometrického měření na inventarizačních plochách bude vyhodnocen pomocí statistických metod. Výsledky budou zvlášť pro živé kmeny a mrtvé dřevo a budou strukturovány podle dřevin a tloušťkových stupňů. Samostatně bude vyhodnocena přirozená obnova. Aktuální stav na „jádrových“ územích bude navíc ve formě mapy se zákresem živých stromů i mrtvého dřeva a obnovy porostu (kromě „jádrového“ území v blatkových borech v lokalitě Tajga, které může být ve zjednodušené formě zákresu).
Součástí studie bude také srovnání získaných výsledků s výsledky monitoringu v roce 2006, které byly zveřejněny na www.pralesy.cz.

Výstupem bude zpráva s výsledky monitoringu v tištěné formě v počtu 2 ks a na CD v počtu 3 ks. CD bude dále obsahovat fotodokumentaci a základní data měření ve formě GIS z inventarizačních ploch i jádrového území včetně srovnání s daty měření z roku 2006.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 318 181 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky