Veřejná zakázka: Lesnické práce 2016 v NPR Božídarské rašeliniště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5454
Systémové číslo: P16V00001477
Počátek běhu lhůt: 29.07.2016
Nabídku podat do: 10.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesnické práce 2016 v NPR Božídarské rašeliniště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V NPR Božídarské rašeliniště budou provedeny tyto práce:
1. Nátěry kultur a přirozeného zmlazení na plochách bez oplocení. Nátěr repelenty bude proveden 2x jako nátěr letní a následně zimní. Na rozsáhlejších plochách kultur a nárostů bude zároveň provedena aplikace pěnových ohradníků.
2. Ožínání bude prováděno v pruzích o celkové šíři 0,6 m. Při zásahu budou šetřeny veškeré dřeviny rostoucí na ploše.
3. Budou provedeny opravy stávajích staveb po škodách sněhem ze zimy 2015/2016 a likvidace dosluhujících oplocenek s již odrostlou obnovou.
4. Instalace individuálních ochran - perforované plastové ochrany kmínku a růstového vrcholu o minimální výšce 103 cm
5. Výsadba dřevin - dosadby a vylepšení ztrát ve stávajících podsadbách (v individuální ochraně). Budou použity vyspělé obalované sazenice výškové klasifikace 51 – 80 cm poloodrostek ( K3L, K5L).
6. Vyřezání SM se zaměřením na podporu listnaté složky.
Specifické požadavky:
1. uvedení ceny pro jednotlivé práce – přílohou nabídky bude kalkulace nákladů vyplněná do přiloženého vzoru
2. cena bez DPH nesmí přesáhnout 281 863,- Kč. Celková nabídnutá cena (včetně DPH) nesmí přesáhnout 340 567,- Kč. Nabídky s vyšší cenou budou vyřazeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 281 863 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky