Veřejná zakázka: Celostátní mapování rozšíření vydry říční v ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5831
Systémové číslo: P16V00001854
Počátek běhu lhůt: 19.09.2016
Nabídku podat do: 26.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Celostátní mapování rozšíření vydry říční v ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Celostátní mapování rozšíření vydry říční v ČR (odpovídá naplňování opatření 3.3.1 schváleného „Programu péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009-2018“ – dále jen PP) dle metodiky v příloze č. 3 PP.
Mapovány budou body kontrolované při posledním celostátním mapování vydry říční v roce 2011 (zadavatel poskytne mapové podklady – celkem 2546 bodů). V případě nevhodnosti určitého bodu (vzhledem k aktuálním podmínkám) lze tento bod nahradit bodem novým, vhodnějším v daném mapovaném podkvadrátu (nebo kvadrátu).
Výsledky budou dodány ve formě celkové závěrečné zprávy, v elektronické podobě dle pokynů AOPK ČR (mapové vrstvy v prostředí GIS, min. jedna dokumentační fotografie ke každému mapovanému bodu) a zároveň budou doplněny do nálezové databáze (NDOP) AOPK ČR (vybranému zhotoviteli bude zřízen přístup nebo dodá výsledky dle pokynů objednatele v takové formě, která umožní hromadné nahrání do této databáze).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky