Veřejná zakázka: Naučná stezka Kladská – oprava části povalového chodníku 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5910
Systémové číslo: P16V00001933
Počátek běhu lhůt: 21.09.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Naučná stezka Kladská – oprava části povalového chodníku 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dílčí opravu povalového chodníku na naučné stezce na Kladské, spočívající v odstranění dožilých částí povalového chodníku NS Kladská v její trati na částech p. p. č. 2179 a 2165/1 v k. ú. Mariánské Lázně, a to v celkové délce 407,8 m a likvidace plošin u velkoplošného panelu č. 1, zastávky č. 1, zastávky č. 2 a zastávky č. 3, o celkové ploše 43,09 m2, včetně odstranění 19 m zábradlí okolo zastávek č. 1, 3 a v místě vyvýšené části NS včetně zábradlí. Dále bude provedena likvidace dožilé lavice u zastávky č. 2. Stávající lavice na zastávce č. 1 a č. 3 budou zachovány a následně budou instalovány na opravené plošiny (zastávky č. 1 a 3).

Dále bude provedena obnova povalového chodníku v celkové délce 407,8 m a plošin u velkoplošného panelu č. 1, zastávky č.1, zastávky č. 2 a zastávky č. 3, o celkové ploše 43,09 m2, včetně instalace 19 m zábradlí okolo zastávek č. 1, 3 a v místě vyvýšené části NS. Vše bude provedeno za použití kombinace dvou materiálů: a) borové dřevo napuštěné ekologicky šetrnou tlakovou impregnací (nosné polštáře a podložky a pochozí prkna, přičemž zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (nosné piloty u zastávky č. 1 budou vyrobeny z modřínového řeziva); b) nosné pozinkované trubky 5/4 uspořádané ve třech řadách. Trubky budou uchycené vruty do polštářů. Na nosné trubky budou připevněny samořeznými vruty pochozí prkna. Akce bude plynule navazovat na opravy NS Kladská provedené v letech 2012, 2013 a 2015. Veškeré dřevěné řezivo bude odpovídat požadavkům dle ČSN 732824-1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 825 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky