Veřejná zakázka: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin pod Radobýlem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5837
Systémové číslo: P16V00001860
Počátek běhu lhůt: 19.09.2016
Nabídku podat do: 29.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin pod Radobýlem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Ruční kosení části pozemku p. č. 5117/1 v k. ú. Litoměřice včetně rozptýlených výmladků nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Kosení bude provedeno na ploše 0,8133 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze VZ, v termínu do 31. 10. 2016. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy.
2. Výřez nežádoucích dřevin na části pozemku p. č. 5117/1 v k. ú. Litoměřice na celkové ploše 1,9966 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze VZ, v termínu do 31. 10. 2016. Pařezy odstraněných dřevin budou zarovnány s terénem. Vyřezaná hmota bude odklizena z pozemku, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Jedná se o členitý a svažitý pozemek. Vyřezávané nežádoucí dřeviny jsou z větší části trnité a rozvětvené.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky