Veřejná zakázka: Opatření v povodí Robečského potoka - technický dozor stavebníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5899
Systémové číslo: P16V00001922
Počátek běhu lhůt: 21.09.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření v povodí Robečského potoka - technický dozor stavebníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Opatření v povodí Robečského potoka“.
Místem plnění jsou pozemky p. p.č. 4273 (rybník Břehyně), 2613/1 (Máchovo jezero) a 2637/1 (Dokeská zátoka) v k. ú. Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Opatření v povodí Robečského potoka“, tedy dle třech dílčích projektových dokumentací: Opatření v povodí Robečského potoka: rybník Břehyně, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – Dokeská zátoka, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – hrázka NPP Swamp zpracovaných Ing. Vránou a Ing. Vejvalkovou, spol. KV + MV AQUA s.r.o. v srpnu 2015. Zadavatel informuje, že v současnosti probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky