Veřejná zakázka: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části Skršínského vrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5923
Systémové číslo: P16V00001946
Počátek běhu lhůt: 23.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části Skršínského vrchu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez nežádoucích dřevin na části pozemku p. č. 379 v k. ú. Bedřichův Světec na celkové ploše 0,1303 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy, v termínu do 31. 10. 2016. Zachovány budou ovocné stromy a duby. Pařízky odstraněných dřevin budou zarovnány s terénem. Vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Ruční kosení části pozemku p. č. 379 v k. ú. Bedřichův Světec, včetně rozptýlených výmladků nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Kosení bude provedeno na ploše 0,0796 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy, v termínu do 31. 10. 2016. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Jedná se o svažitý, členitý a dlouhodobě neobhospodařovaný pozemek. Vyřezávané dřeviny jsou většinou rozvětvené a trnité.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 13 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky