Veřejná zakázka: Výřezy náletových dřevin na Hrachovišti a Vystrkově, II. zóna CHKO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5917
Systémové číslo: P16V00001940
Počátek běhu lhůt: 22.09.2016
Nabídku podat do: 04.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřezy náletových dřevin na Hrachovišti a Vystrkově, II. zóna CHKO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
I část:
Výřez náletových dřevin (lokalita Vystrkov u Jinců)
Výřez náletových dřevin (trnka, růže šípková, jasan, akát apod.) včetně zatření řezných ran
herbicidním přípravkem proti zmlazování dřevin. Výřez proběhne na ploše 8,5 ha, vyřezaná
biomasa bude odstraněna z lokality a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy.
Ponechány budou hodnotné druhy dřevin (např. duby, třešně, plané jabloně, hrušně), které určí a označí garant akce. Garant akce dále určí množství a místo, kde bude ponechána část dřevní hmoty jako úkryt pro drobné obratlovce. Akce bude realizována v termínu nejdříve od 15. 9. do 20. 11. 2016. Lokalizace: k. ú. Jince v Brdech, p. č. 876.

II. část:
Výřez náletových dřevin (lokalita Hrachoviště)
Výřez náletových dřevin (růže šípková, hloh, jasan, modřín, borovice apod.) včetně zatření řezných ran herbicidním přípravkem proti zmlazování dřevin a frézování větších pařízků, vyřezaná biomasa bude odstraněna z lokality a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Výřez náletu proběhne na ploše 13,05 ha. Frézování pařízků proběhne na ploše cca 250 m2. Ponechány budou hodnotné druhy dřevin (např. třešně, jabloně, hrušně, vrby), které určí a označí garant akce. Akce proběhne v termínu nejdříve od 15. 9. do 20. 11. 2016. Lokalizace: k. ú. Podluhy v Brdech, p. č. 1096, 818, 817, 816, 454, 452.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 480 485 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky