Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ruční kosení části bílých strání pod Oblíkem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5920
Systémové číslo: P16V00001943
Počátek běhu lhůt: 22.09.2016
Nabídku podat do: 04.10.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ruční kosení části bílých strání pod Oblíkem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o ruční kosení na části p. p. č. 293/1 v k. ú. Nečichy na ploše 0,5881 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,6190 ha, z důvodu výskytu solitérních dřevin a částí plochy bez vegetace ha je kosená plocha snížena o 5%, tj. na 0,5881 ha. Pokoseny budou i výmladky dřevin do výšky 1 m. Veškerá pokosená biomasa bude odstraněna z pozemku a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy, a to do 30. 10. 2016. Jedná se o hůře přístupnou a svažitou lokalitu, na ploše jsou rozptýlené zmlazující dřeviny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 18 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky