Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ověření výskytu střevle na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 08:00
Značení a jeho oprava hranic CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a NPP Velký vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 14:00
Výřez dřevin a ruční kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 18.10.2016 09:00
Údržba liniové výsadby - Alej V Lukách
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 12.10.2016 12:00
Množení kultur vymizelých nebo kriticky OD rostlin a jejich repatriace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016
Geometrický plán a ZPMZ NPP Březinské tisy, ZPMZ části hranice PP Lužické šípáky, CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadávání 05.10.2016 14.10.2016 09:00
Oprava cesty Heřmánkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016
Ruční kosení v PR Dobročkovské hadce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016
Ošetření památných a významných stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016
Údržba extenzivního sadu Dobčice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016
Oprava povalového chodníku v PP Louka u Brodských
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 17.10.2016 09:00
Kosení vlhké louky a likvidace náletů v PR Kozohlůdky, 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
Kosení v PR Dráchovské tůně, 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
Ruční kosení v PR Kovašínské louky, 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016