Veřejná zakázka: Hetov - ruční kosení orchidejové louky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10876
Systémové číslo: P19V00000400
Datum zahájení: 16.08.2019
Nabídku podat do: 23.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hetov - ruční kosení orchidejové louky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení podmáčené orchidejové louky (výskyt prstnatce májového) na ploše 0,3553 ha, část p. p. č. 764/19 k. ú. Mukov, dle zákresu nad ortofotomapou, který je v příloze tohoto zadávacího řízení. V rámci kosení budou odstraněny i výmladky nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Mozaikovitě se zde nacházejí rozptýlené stromy a keře, které budou obsekány a jsou proto součástí plochy. Veškerá pokosená hmota bude vyhrabána do 10 dní po pokosení, odstraněna z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno dle schváleného standardu AOPK ČR SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Práce proběhnou v období od 20. 9. do 31. 10. 2019

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 12 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky