Veřejná zakázka: LIFE CS_Koseni_EVL Holý vrch a BS u Litoměřic, část Pokratice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10921
Systémové číslo: P19V00000445
Datum zahájení: 13.09.2019
Nabídku podat do: 20.09.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Koseni_EVL Holý vrch a BS u Litoměřic, část Pokratice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení v EVL Holý vrch v části p. p. č. 887/7 k. ú. Hlinná. Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 1,6936 ha. Z důvodu výskytu dřevin ve stromovém a keřovém patře je rozloha ke kosení snížena o 25 %, kosená výměra je tedy 1,3549 ha. Dále pak ruční kosení v EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice na p. p. č. 703, 705, 710, 711, 713/1 k. ú. Pokratice Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 0,1863 ha. Pozemky jsou hůře dostupné a svažité, v některých případech skalnaté a z těchto důvodů byla cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 910 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky