Veřejná zakázka: Raná - výřez nežádoucího nezapojeného zmlazení do 1 m výšky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10941
Systémové číslo: P19V00000465
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 22.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Raná - výřez nežádoucího nezapojeného zmlazení do 1 m výšky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez nezapojeného nežádoucího zmlazení dřevin na ploše 1,7 ha (výměra vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,9242 ha, z důvodu ploch bez zmlazení dřevin a výskytu vzrostlých dřevin na ploše, které zde zůstanou, je snížena na 1,7 ha), p. p. č. 3484/1 v k. ú. Lenešice a p. p. č. 243 a 1149/1 v k. ú. Raná u Loun. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech bez problémů obhospodařovat. Veškerá dřevní hmoty bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Z důvodu horší přístupnosti a výřezu trnitých dřevin je cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opaření MŽP“. Práce budou provedeny do 25.11.2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 93 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky