Veřejná zakázka: PP Lužické šípáky - ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10879
Systémové číslo: P19V00000403
Datum zahájení: 16.08.2019
Nabídku podat do: 23.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Lužické šípáky - ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení stepního biotopu a výřez nežádoucích dřevin v PP Lužické šípáky, p. p. č. 967/1 k. ú. Lužice u Mostu. Budou provedeny následující práce:
1. Ruční kosení křovinořezem na třech plochách o celkové výměře 1,21 ha. Mozaikovitě se zde nacházejí rozptýlené vzrostlé stromy a keře, které budou obsekány a jsou proto součástí plochy. V plochách č. 2 a č. 3 jsou výmladky dřevin odstraněných v minulých letech. Součástí kosení je i odstranění rozptýleného zmlazení dřevin do výše 1 m výšky. Veškerá pokosená hmota bude následně vyhrabána, odklizena z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o svažitý a členitý pozemek, z tohoto důvodu je cena za opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Opatření bude provedeno dle schváleného standardu AOPK ČR SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Kosení bude provedeno do 31. 10. 2019.
2. Mozaikovitý výřez nežádoucích dřevin nad 1 m výšky na dvou plochách, jejichž celková rozloha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 0,11 ha. Z důvodu ponechání vybraných dřevin (ovocné stromy, duby, několik velkých hlohů a dříny) je vyřezávaná výměra snížena na 0,080 ha. Ponechávané stromy budou vyznačeny pracovníky AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Pařízky budou zarovnány s terénem, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o svažitý a členitý pozemek, z tohoto důvodu je cena za opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Výřez nežádoucích dřevin bude probíhat v období od 1. do 31. října 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 49 850 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky