Veřejná zakázka: Odolický vrch - ruční kosení a kosení lehkou mechanizací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10885
Systémové číslo: P19V00000409
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odolický vrch - ruční kosení a kosení lehkou mechanizací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení na dvou plochách na části Odolického vrchu, část p. p. č. 189/3 k. ú. Odolice, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
A. Ruční kosení křovinořezem na ploše č. 1. Vymezená výměra zákres, nad ortofotomapou je 2,55 ha, z důvodu výskytu dřevin je kosená plocha snížena o 0,50 ha na 2,05 ha. Z důvodů mozaikovité seče a horší přístupnosti pozemku je cena za provedení opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
B. Sečení lehkou mechanizací na ploše č. 2. Kosená plocha má výměru 0,61 ha. Z důvodů horší přístupnosti pozemku je cena za provedení opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
Součástí opatření je i odstranění případného zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Práce budou provedeny v souladu se schváleným standardem AOPK ČR - SPPKD 02 004 2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení.
Práce budou provedeny do 31.10.2019

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 75 150 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky