Veřejná zakázka: NPP Janský vrch a jeho OP - výřez a kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10931
Systémové číslo: P19V00000455
Datum zahájení: 27.09.2019
Nabídku podat do: 04.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPP Janský vrch a jeho OP - výřez a kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení následujících opatření v NPP Janský vrch a jeho ochranném pásmu, k. ú. Korozluky, části p. p. č. 368/3 a p. p. č. 342/2:
a) výřez výmladků invazních a expanzivních druhů (např. trnovník akát, žanovec, hloh, jasan, hloh, svída, trnka, růže) výšky do 1 m na ploše 0,3349 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá vyřezaná hmota bude odstraněna z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Z důvodů špatné přístupnosti (na plochu nevede žádná přístupová cesta) a svažitosti je cena za provedení opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
b) ruční kosení spojené s odstraněním hmoty na ploše 0,1858 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá pokosená hmota bude odstraněna z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Z důvodu špatné přístupnosti (na plochu nevede žádná přístupová cesta) je cena za provedení opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
Opatření bude provedeno do 31. 10. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 34 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky