Veřejná zakázka: LIFE CS_EVL Radobýl_výřezy_2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10920
Systémové číslo: P19V00000444
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 18.09.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_EVL Radobýl_výřezy_2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez křovin a nežádoucích dřevin na části p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice a p. p. č. 5060/1 k. ú. Litoměřice. Celková plocha vymezená nad ortofotomapou je 1,75 ha. Z důvodu nesouvislého porostu křovin a ponechaných solitérních keřů je rozloha k výřezu zmlazení snížena o 20 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,9668 ha. Z toho je 1,2085 ha výřez zmlazujících křovin do 1 m a 0,5415 ha výřez křovin a náletu akátu nad 1 m. U tohoto druhu budou jedinci uříznuty na běžný pařez a řezná plocha ihned zatřena vhodným herbicidním prostředkem dle „Registru přípravků na ochranu rostlin“. Z těchto důvodů může být cena navýšena oproti ceně uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 147 160 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky