Veřejná zakázka: Odolický vrch - ruční kosení 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10884
Systémové číslo: P19V00000408
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odolický vrch - ruční kosení 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení křovinořezem na části Odolického vrchu, část p. p. č. 189/3 k. ú. Odolice. Opatření bude realizováno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 2,80 ha, kosená plocha je snížena o 0,25 ha z důvodu výskytu vzrostllých dřevin na 2,55 ha. Jedná se o pozemek s velkou svažitostí, špatnou přístupností. Z těchto důvodů je cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
Část pozemku je dlouhodobě neobhospodařovaná, jsou zde výmladky dřevin. V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou provedeny v souladu se schváleným standardem AOPK ČR - SPPKD 02 004 2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Práce budou provedeny do 31. 10. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 103 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky