Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční kosení v NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 10.08.2015 12:00
NI_85 Obnova hraničníků CHKO Broumovsko a výroba podkladových
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 05.08.2015 10:00
Celkové zateplení objektu Správy CHKO Orlické hory kontaktním systémem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 04.08.2015 10:00
Sečení v PP Podloučky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2015 30.07.2015 12:00
Sečení v PP Oborská luka a PP Rybník Vražda
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 29.07.2015 12:00
Kosení v PR Mokřady horní Liběchovky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 29.07.2015 10:00
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves a Havran
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015
Oprava a zavětrování oplocení PR Broumovská bučina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015
Údržba a servisní služby výtahu pro Dům přírody Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015
Hydrochemický a hydrobiologický monitoring rybníka Rod, vyhodnocení managementu- podklad pro plán péče PR Rod
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015
Kosení a sečení luk dle PP v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015 27.07.2015 08:00
Ošetření oboustranné aleje na Lomácké cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 11:00
Údržba oboustranné aleje na historické cestě Nová Huť
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 08:00
CHKO České středohoří, jih - mechanická a chemická likvidace druhu bolševník velkolepý
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 24.07.2015 08:00
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz v PR Písečný vrch – léto/podzim
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 28.07.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016