Veřejná zakázka: Generální rekonstrukce 2 ks uzávěr vstupů do jeskyně Býčí skála

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3097
Systémové číslo: P15V00001265
Počátek běhu lhůt: 14.08.2015
Nabídku podat do: 21.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generální rekonstrukce 2 ks uzávěr vstupů do jeskyně Býčí skála
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Generální rekonstrukce 2 ks uzávěr vstupů do jeskyně Býčí skála (vstup Předsíň resp. Býčí skála a vstup Německá štola) v NPR Býčí skála v CHKO Moravský kras spočívající v odstranění starých uzávěr včetně zazdívek rámů vstupů, vyhotovení nových uzávěr v provedení a v kvalitě podle projektové dokumentace a jejich umístění podle projektové dokumentace včetně přizdívek rámů vstupů dle projektu. Staré uzávěry a vybouraný materiál budou zákonně zlikvidovány. Jejich odstranění může být provedeno až po umístění a zprovoznění uzávěr nových. Práce v obou vchodech do jeskyně Býčí skála mohou být prováděny výhradně mimo období zimování netopýrů, tj. od data uzavření smlouvy do 30.9.2015. V průběhu prací strpí zhotovitel pohyb speleologů přes svoje pracoviště v jeskyni a nebude se pohybovat dále do jeskyně mimo nutný prostor pracoviště. Zhotovitel je povinen se vždy zapisovat do zápisníku vstupů osob do jeskyně Býčí skála podle dispozic stanovených speleologům a bude se informovat o omezeních pro pracoviště v přírodě stanovených zákonem č. 114/1992 Sb. a bude je dodržovat. V případě nejasností rozhodnou pracovníci AOPK ČR protokolárním zápisem.
Příloha: projektová dokumentace „Vstup do jeskyně 1185 Býčí skála a Německá štola“, autor Ing. Roman Pavlík, PAV-PROJEKT, Kratinova 3, 664 01 Bílovice nad Svitavou, září 2014
Práce budou prováděny v jeskyni, která není podle zákona č. 114/1992 Sb. součástí pozemku a není předmětem vlastnictví.
Předmětné uzávěry jsou ve vlastnictví AOPK ČR a jejich zřízení a údržba vyplývá z plánů péče o CHKO Moravský kras a NPR Býčí skála.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky