Veřejná zakázka: Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská Černava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2997
Systémové číslo: P15V00001166
Počátek běhu lhůt: 06.08.2015
Nabídku podat do: 13.08.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská Černava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Posečení slatinných a bezkolencových luk, ostřicových porostů a rákosin na šesti dílčích plochách dle mapové přílohy k této smlouvě o celkové rozloze 7,76 ha křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou na parcelách pozemkového katastru č. 2523/1, 2523/4, 2523/8, 2529/1, 2529/2, 2529/3, 2529/4, 2529/5, 2541/2 a 2590 v katastrálním území Lysá nad Labem v národní přírodní památce Hrabanovská černava. Všechny plochy mohou být v některých částech bultovité. Všechny plochy mohou být v době seče v závislosti a aktuálním počasí v různém stupni podmáčené.

Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz pokosené hmoty mimo lokalitu provádění díla.
Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy.
Konečný termín pro předání díla je 15.10.2015

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky