Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce dřevěné vyhlídky v NPR Radostínské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 12:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 – fytocenologické snímkování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 16.06.2015 10:00
Lesnická opatření - Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 15.06.2015 12:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 11.06.2015 08:00
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 15.06.2015 10:00
NI 90 – NS Novozámecké louky a NS Třesín – obnova informačních panelů – část 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 05.06.2015 11:00
Mapování velkých šelem na území ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 15.06.2015 10:00
Naučná stezka Průlom Jizery
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 04.06.2015 12:00
Kosení v NPP Hrabanovská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 09.06.2015 10:00
Zateplení budovy včetně střechy krajského střediska Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 11:00
OBNOVA PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A STABILIZACE TURISTICKÝCH CEST NA ÚZEMÍ CHKO BESKYDY - Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva na lokalitě Dlouhá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 04.06.2015 08:00
Stavební úpravy areálu sídla Správy CHKO Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 09.06.2015 10:00
Stav populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL – údolních nádržích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 01.06.2015 11:00
Instalace informačních panelů do maloplošných zvláště chránených území v působnosti RP SCHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 03.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016