Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení v PR Mokřady horní Liběchovky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 29.07.2015 10:00
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves a Havran
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015
Oprava a zavětrování oplocení PR Broumovská bučina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015
Údržba a servisní služby výtahu pro Dům přírody Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015
Hydrochemický a hydrobiologický monitoring rybníka Rod, vyhodnocení managementu- podklad pro plán péče PR Rod
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015
Kosení a sečení luk dle PP v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015 27.07.2015 08:00
Ošetření oboustranné aleje na Lomácké cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 11:00
Údržba oboustranné aleje na historické cestě Nová Huť
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 27.07.2015 08:00
CHKO České středohoří, jih - mechanická a chemická likvidace druhu bolševník velkolepý
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 24.07.2015 08:00
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz v PR Písečný vrch – léto/podzim
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 28.07.2015 10:00
CHKO České středohoří - Janovice u Kravař - kosení lesních louček mozajkovité (spojené s odstraněním menších ploch náletů (př. maliník, ostružiník, jasan)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2015 22.07.2015 08:00
Kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2015 17.07.2015 09:00
Oprava Vodácké naučné stezky Berounka
VZ malého rozsahu Zadávání 09.07.2015 20.07.2015 12:30
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2015 17.07.2015 08:00
Doplnění Preventivního hodnocení CHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2015 15.07.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016