Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora přirozené skladby porostů v NPR Rolavská vrchoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 07.08.2015 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Redukce invazních druhů v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 06.08.2015 08:00
Kosení v PR Bystřina
VZ malého rozsahu Zadávání 30.07.2015 10.08.2015 08:00
Lesnické práce v NPR Drbákov-Albertovy skály 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015
Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek a v PP Libunecké rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015
Kosení druhově bohatých luk v k.ú. Srbská Kamenice, CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 05.08.2015 09:00
Sečení na lokalitě Hrada v PR Příhrazské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015
Kosení mokřadů a slatinišť v NPR Soos
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 07.08.2015 08:00
Kosení luk v k.ú. Tisá, Jílové u Děčína, Libouchec v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 17.08.2015 10:00
Nákup podpory SW produktů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2015 07.08.2015 10:00
CHKO Slavkovský les - infopanely a hraničníky MZCHÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2015 04.08.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2015 06.08.2015 08:00
Projektová dokumentace a inženýrská činnost k akci Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky II
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2015 05.08.2015 08:00
Poskytování ekologických úklidových služeb v objektu Dům přírody Moravského krasu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2015 12.08.2015 10:00
Kosení v PR Kokořínský důl 1
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2015 03.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016