Veřejná zakázka: Kosení v PR Skučák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3071
Systémové číslo: P15V00001239
Počátek běhu lhůt: 11.08.2015
Nabídku podat do: 18.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v PR Skučák
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení v PR Skučák v k. ú. Rychvald na parcele č. 965. Konkrétně se jedná o:
1. Jedno kosení břehového porostu křovinořezem na ploše 0,27 ha (plocha 1).
2. Jedno kosení mezofilních podmáčených luk křovinořezem na ploše 0,63 ha (plochy 2 a 3).
3. Jedno kosení podmáčených ostřicových luk, rákosu kolem tůní a kanálu s žebratkou bahenní na nerovném terénu křovinořezem na ploše 2,63 ha (plochy 4, 5 a 6).
4. Jedno kosení silně podmáčených rákosin křovinořezem na ploše 1,34 ha (plocha 7).

Opatření budou provedena na plochách zakreslených v mapě, která je přílohou smlouvy.

Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz pokosené hmoty mimo území PR a jejího ochranného pásma a likvidace v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 189 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky