Veřejná zakázka: Dům přírody Moravského krasu - stavba - JŘBU (dodatek č. 5)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3197
Systémové číslo: P15V00001365
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 521380
Počátek běhu lhůt: 12.08.2015
Nabídku podat do: 12.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům přírody Moravského krasu - stavba - JŘBU (dodatek č. 5)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1.1. V důsledku trvání doby od projektu k vlastní realizaci (5 let) došlo k modernizace technologií a řada výrobků se již nevyrábí. Tepelné čerpadlo dle projektové dokumentace, které bylo v roce 2009 vyprojektováno, se již v roce 2014 nevyrábělo, a tak bylo nahrazeno novým řešením tepelného čerpadla s novou úpravou kotelny a s venkovní jednotkou včetně betonového soklu a se zachováním parametrů dle původního řešení viz Příloha č.2 (Změnový list č. 011/2015).
1.2. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr-rozpočtem (VV) pro objekt Skalní mlýn. Ve výkazu výměr chybí položky v SO-01 Hlavní objekt Silnoproud, Slaboproud, Vzduchotechnika, Stavební část a SO-02 Zpevněné plochy. Realizace těchto nesrovnalostí je nezbytná pro elektronické zabezpečení objektu (kabeláž, doplnění IP kamer vč. nočního osvětlení, SW a HW vybavení včetně naprogramování, zakrytí jednotky VZT a úprava vyústění vzduchotechniky v místnosti č.110, doplnění skleněné výplně u dveří pro kontrolu pohybu návštěvníků v expozici, základní interiérové vybavení, doplnění chybějících rolet střešních oken a zpevnění plochy pro umístění posedových trámů) viz Příloha č. 3 (Změnový list č. 012/2015).
1.3. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr-rozpočtem (VV) pro objekt Informačního bodu Macocha. Ve výkazu výměr chybí položky v IO-03 Zásobování vodou, SO-01 Stavba - Silnoproud, Slaboproud, SO-02 Zpevněné plochy. Realizace těchto nesrovnalostí je nezbytná pro funkčnost objektu (přívod vody – ovládání čerpadel včetně čerpadel, základní interiérové vybavení, rozšíření přístupové cesty) viz Příloha č. 3 (Změnový list č. 012/2015).
1.4. V rámci kolaudačního řízení vyvstaly požadavky stavebních úřadů na doplnění chybějících položek v PD i ve výkazu výměr, a to madlo na vstupní dveře do Dětského koutku v místnosti č. 128, zajistit zábradlím zabraňující vstupu návštěvníků na břeh Punkvy a zajištění funkčního informačního systému v objektu pro bezpečný pohyb návštěvníků viz Příloha č. 3 (Změnový list č. 012/2015).
1.5. Realizace těchto opatření je nezbytná pro dokončení stavby, bez jejich dokončení by stavba nebyla plně funkční, nebyl by udělen kolaudační souhlas a nemohl by být zahájen provoz.
1.6. Změny v době zadání nebyly předvídatelné, jsou odsouhlaseny investorem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a generálním projektantem ve změnových listech včetně položkového rozpočtu, které tvoří nedílnou přílohu č. 2,3 tohoto dodatku smlouvy.
1.7. Položky víceprací obsažené ve změnových listech tohoto dodatku vycházejí z cen z původního zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Další stavební práce/dodávky/ služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 584 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky