Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Extenzivní pastva ovcí a koz na části bílých strání u Pokratic
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2015 20.07.2015 08:00
Systém pro správu, aktualizaci a vizualizaci dat RÚIAN
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 17.07.2015 10:00
Vyřezání porostů borovice kleče v NPR Praděd
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 15.07.2015 10:00
Naučná stezka Kladská – oprava části povalového chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2015 10.07.2015 10:00
Tisk průvodce návštěvnickou infrastrukturou CHKO Žďárské vrchy
nadlimitní Zadáno 25.06.2015 07.07.2015 12:00
Analýza vzorků povrchové vody - Regionální akční plán pro střevli potoční na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2015 03.07.2015 08:00
Výměna a nátěr hraničních a informačních stojanů v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2015 01.07.2015 08:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - materiál - geodetický kolík + plastová hlava (fixační materiál)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2015
Monitoringu bobra evropského v EVL Soutok - Podluží
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 30.06.2015 09:00
Písečný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 02.07.2015 10:00
KOPIE: Studie proveditelnosti opatření zlepšujících morfologicko-ekologický stav koryta a nivy Berounky v úseku Šlovice - Skryje"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 24.06.2015 15:00
Hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les a CHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2015 30.06.2015 09:00
nákup komponent pro rozšíření serveru pro úložiště nálezových dat
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 01.07.2015 10:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - materiál - geodetický kolík + plastová hlava (fixační materiál)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015
Instalace infotabulek a infostojanů v rámci akce NI_99
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 25.06.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016