Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení lučních lokalit v CHKO Litovelské Pomoraví (k.ú. Horka nad Moravou a Řepčín)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2015 25.08.2015 12:00
NI 91-2 Obnova zábradlí, schodových stupňů, protierozních zábran a lavic u Třesína
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015 02.09.2015 12:00
dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel pro AOPK ČR v první části roku 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015 28.08.2015 11:00
Podpora a údržba ploch s výskytem ZCHD živočichů a rostlin - NPR V.a M. Tisý, PP Slepičí vršek a PR Rod, PP Pískovna u Dračice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015
Udržování kultur vymizelých nebo kriticky ohrožených druhů rostlin CHKO Třeboňska,jejich množení a repatriace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2015
Generální rekonstrukce 2 ks uzávěr vstupů do jeskyně Býčí skála
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2015 21.08.2015 09:00
Pokosení expanzivních vodních makrofyt žací lodí na rybnících v k. ú. Studénka nad Odrou a Polanka nad Odrou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2015 21.08.2015 09:00
Dům přírody Moravského krasu - stavba - JŘBU (dodatek č. 5)
nadlimitní Zadáno 12.08.2015 12.08.2015 08:00
Kosení v PR Skučák
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2015 18.08.2015 09:00
Sečení luk U Krasovické hůry v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2015 19.08.2015 16:00
Sečení luk U Brodce, Pod Křížovem a Lesáky v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2015 19.08.2015 16:00
Sečení luk pod Malým Býkovickým rybníkem v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2015 19.08.2015 16:00
Sečení luk u Načeradce v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2015 19.08.2015 16:00
Kosení v PR Dlouholoučské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2015 14.08.2015 12:00
Tisk a doprava - Letáky a Leporelo k naučným stezkám CHKO Český ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 13.08.2015 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016