Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení v NPP Na skále 2015 II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 18.09.2015 09:00
Sečení v PP Chomoutovské jezero 2015 II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 15.09.2015 10:00
Kosení travních porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 14.09.2015 08:00
Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 16.09.2015 10:00
Revitalizace zazemněné tůně - Metel
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 15.09.2015 16:00
Revitalizace tůně v Pístinském lese
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 15.09.2015 12:00
Výpas pozemků v lokalitě „Kýchová“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v EVL Raná-Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2015 16.09.2015 08:00
Vyřezání keřů - národní přírodní památka Hrabanovská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 15.09.2015 09:00
PR Mokřady pod Vlčkem - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 11.09.2015 08:00
Oploceny v PP Kladnatá-Grapy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015
Kosení zamokřených luk v k.ú. Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 07.09.2015 10:00
"NI 90 - NS Novozámecké louky a NS Třesín – obnova informačních panelů – část 2“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 15.09.2015 10:00
Oprava oplocení areálu terénní stanice Hajnice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 09.09.2015 15:00
Zásahy pro podporu hadcové květeny v lůmku v NPP Hadce u Želivky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 08.09.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016