Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční sečení v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 09:00
Posílení návštěvnické infrastruktury v CHKO České středohoří - NI_78 a NI_79 - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 08:00
Likvidace invazních rostlin na území CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 27.07.2015 08:00
Kosení lučních porostů v lokalitách Zelenka, Zelenka trojúhelník, Šajcova cesta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Kosení lučních porostů v lokalitách, PR Hraniční louka, PP Velká louka, louka v lese Trčkov,PR Trčkovská louka, Trčkovská chřástalí bažina
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Kosení luk v PR Neratovské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Ornitologický inventarizační průzkum v NPR Polanská niva
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
Ošetření a údržba oboustranné aleje na historické Londonské cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 22.09.2015 10:00
Kosení vlhkých až rašelinných luk v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 22.09.2015 08:00
Ruční sečení pozemků AOPK v MZCHÚ v CHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015 21.09.2015 08:00
Péče o stávající výsadby a podsadby v NPR Vývěry Punkvy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015
Kosení lučních porostů v lokalitách PR Trčkovská louka, NPR Trčkov, PR Bedřichovka, Bedřichovka niva
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015
Péče o PR Dubno 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části vrchu Libeš 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2015 25.09.2015 08:00
Bezpečnostně zdravotní ořez významných jedinců stromů na více místech CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 17.09.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016