Veřejná zakázka: Kosení travních porostů v NPR Úhošť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3256
Systémové číslo: P15V00001424
Evidenční číslo zadavatele: PPK-128a/849/15
Počátek běhu lhůt: 07.09.2015
Nabídku podat do: 14.09.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení travních porostů v NPR Úhošť
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení travinobylinného porostu křovinořezem na vybraných plochách v NPR Úhošť. Kosení se bude realizovat na pozemkových parcelách č. 382/14, katastrální území Úhošťany a na pozemkových parcelách nebo jejich částech č. 194, 200, 213, 233, 235, 361/4, 371, 379/1, 379/2 a 379/3, vše katastrální území Úhošť. Celkem ošetřená plocha bude mít rozlohu 8,43 ha. Zároveň budou z předmětných ploch odstraněny výmladky dřevin, kromě případných výmladků a semenáčků skalníku celokrajného, jalovce obecného a jednotlivých exemplářů dalších dřevin podle pokynů pracovníka Agentury. Kosení nebude realizováno v bezprostředním okolí výstupů hornin a kamenných snosů z důvodu ochrany hmyzu. Pokosená i vyřezaná hmota bude ručně shrabána a odvezena mimo plochu NPR.
Práce  budou provedeny od 15.9.2015 do 30.9.2015.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 245 790 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky