Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční kosení luk v lokalitách PR Bedřichovka, Bedřichovka niva, Bedřichovka rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
Bezpečnostně zdravotní ořez významných jedinců dubu letního a topolu osiky v lokalitě Gigant, U Víta a Stará Hlína.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015
ZPMZ pro PP Návesník
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015
Podsadby JD a BK, opravy oplůtků v MZCHÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 29.09.2015 09:00
Ruční překosení ploch po vyřezávce v NPP Dunajovické kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015
Instalace 33 dřevěných stojanů v různých MZCHÚ v působnosti RP SCHKO Litovelské Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015 29.09.2015 09:00
Odstranění náletových dřevin k.ú. Stará Bohyně v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015 02.10.2015 08:00
Zeměměřičské činnosti potřebné k vyhlášení navrhované NPP Bublák a niva Plesné
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015 02.10.2015 10:00
Vytýčení hranice přírodní rezervace Malý Javorník
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 25.09.2015 10:00
Ruční sečení v NPP Miroslavské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - výřez nežádoucího zmlazení - vrch Libeš 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 01.10.2015 08:00
Ruční sečení v NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 09:00
Posílení návštěvnické infrastruktury v CHKO České středohoří - NI_78 a NI_79 - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 29.09.2015 08:00
Likvidace invazních rostlin na území CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 27.07.2015 08:00
Kosení lučních porostů v lokalitách Zelenka, Zelenka trojúhelník, Šajcova cesta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016