Veřejná zakázka: Detailní monitoring kolizního místa a migrací užovky podplamaté v obci Karlštejn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3278
Systémové číslo: P15V00001446
Evidenční číslo zadavatele: 110
Počátek běhu lhůt: 11.09.2015
Nabídku podat do: 21.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Detailní monitoring kolizního místa a migrací užovky podplamaté v obci Karlštejn
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je podrobný podzimní monitoring kriticky ohroženého druhu užovky podplamaté (Natrix tessellata) dle stanovené metodiky (viz návrh smlouvy o dílo) na kolizním úseku silnice č. 116 v obci Karlštejn v CHKO Český kras. Součástí zakázky je zpracování závěrečné zprávy z monitoringu, která bude obsahovat: výsledky ve struktuře dle dané metodiky, mapové podklady/záznamy, na získaných údajích založený návrh konkrétních technických trvalých řešení pro umožnění bezpečné migrace užovek v daném úseku, včetně odhadu finanční náročnosti a porovnání výhod a nevýhod jednotlivých řešení (v případě návrhu pouze jednoho řešení je nutné alespoň porovnat navrhované řešení se současným stavem).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky