Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inventarizační průzkum avifauny v PR Kotvice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015
Podsadby JD v okolí PR Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 14.10.2015 10:00
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na AOPK ČR vč. podpory systému
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 19.10.2015 09:00
Kosení lučních porostů v lokalitě Čihalka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
Ošetření památných stromů v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2015 13.10.2015 08:00
Oplocení jedlí, výsadba stromků, likvidace oplocenky v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 06.10.2015 15:00
Kosení křovinořezem v k.ú. Broumov u Zadního Chodova, Halže a Lesná u Tachova a obnova tabulového značení CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - výřez nežádoucího zmlazení - Raná - jih
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 13.10.2015 08:00
Obnova vegetačního krytu v k.ú. Železná u Smolova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015
Pastva v NPP Dunajovické kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2015
Ruční sečení v NPR Větrníky PPK-12b/857/15
VZ malého rozsahu Zadávání 29.09.2015 08.10.2015 09:00
Kosení křovinořezem v NPP Pastviště u Fínů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
Kosení křovinořezem v PP Louka u St. Huti a Hvožďanská louka
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
Botanický a bryologický průzkum v PP Louka u Staré Huti a PR Starý Hirštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
NPP Kaproun - ruční kosení terestrické rákosiny na rašelinné louce.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016