Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podsadba 10 500ks JD v hřebenových partiích Slavíče
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 02.11.2015 10:00
Výroba smaltovaných tabulí pro označení CHKO Brdy
nadlimitní Zadáno 26.10.2015 05.11.2015 09:00
kosení luk v PR Kokořínský důl, jih
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015
Kosení louky v NPR Vůznice
VZ malého rozsahu Zadávání 26.10.2015 05.11.2015 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin - Raná - sever
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015 04.11.2015 08:00
Výměna kotvících kůlů, úvazů a individuální ochrany u 205 ks stromových sazenic v lokálním biokoridoru LBK 214b v k.ú. Chýnice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.10.2015 04.11.2015 10:00
nákup služeb technické podpory programů Oracle zahrnující Software Update License & Support na období (31/12/2015 - 30/12/2016)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 03.11.2015 09:00
Lividace invazních druhů a likvidace nefunkční oplocenky v severní části CHKO Moravský kras
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2015
Obnova vegetačního krytu v PP Hvožďanská louka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015
Pastva v NPP Miroslavské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015
Nákup mobilních telefonů - SOPK projekty
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 29.10.2015 12:00
Oprava venkovního schodiště objektu a svedení a likvidace dešťových vod z návštěvnického altánu v naučné zahradě RP SCHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015
Zlepšování biotopu - prořezávky v PR Smrk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 22.10.2015 10:00
CHKO České středohoří, rekonstrukce značení CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 23.10.2015 08:00
Dosadba historické oboustranné aleje "Čoudkův vrch"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 22.10.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016