Veřejná zakázka: Oprava převedení Krčínského potoka v louce v NPR Terčino údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3910
Systémové číslo: P15V00002076
Počátek běhu lhůt: 09.12.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava převedení Krčínského potoka v louce v NPR Terčino údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Krčínský potok je před svým ústím do Stropnice v délce 65 m (historicky) zatrubněný v louce na pozemku parc. č. 801 v k.ú. Údolí u Nových Hradů (ve vlastnictví státu - AOPK ČR). Zatrubnění je v současnosti nefunkční, voda vytéká přes louku a neumožňuje její údržbu. Práce spočívají v zemních pracích - výkopy zeminy odstranění nefunkčního a instalace nového potrubí, zasypání a úprava terénu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 98 055 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Blanský les a České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky