Veřejná zakázka: Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3934
Systémové číslo: P15V00002100
Počátek běhu lhůt: 15.12.2015
Nabídku podat do: 28.12.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vybudování ornitologické pozorovatelny dle zpracované dokumentace pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky (viz příloha). Konkrétní podobu pozorovatelny řeší již zmiňovaná dokumentace, přičemž jedná se o dřevěnou konstrukci z tvrdého dřeva (dub) a její výplně z měkkého dřeva (modřín), ukotvenou k profilům v betonových patkách. Pozorovatelna bude z hraněného řeziva, zároveň veškeré stavební řezivo bude odpovídat požadavkům dle ČSN 732824 -1.
Po vybudování pozorovatelny dojde k jejímu zaměření a zpracování geometrického plánu.
Plnění musí být provedeno dle přiložených dokladů – textové části, nákresů, rozpočtu (slepý rozpočet nutno vyplnit) a souvisejících rozhodnutí a vyjádření.
Předpokládaný termín dokončení zakázky: 31.3. 2016, vyklizení staveniště do 5 dnů od ukončení díla
Pozemek č. 921v k.ú. Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 315 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky