Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení druhé seče podmáčených lokalit s rákosinami v NPR Křivé jezero
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 21.10.2015 08:00
Likvidace invazních druhů NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2015
Ruční sečení a pastva NPP Na Adamcích
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2015
Ruční sečení NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2015
Likvidace invazních a expanzivních druhů NPR Větrníky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2015
Oprava budovy Správy CHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2015 22.10.2015 09:00
Ruční sečení v NPP Pouzdřanská step - Kolby PPK-22b/857/15
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 19.10.2015 12:00
Ruční sečení v NPP Pouzdřanská step - Kolby PPK-22a/857/15
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 19.10.2015 11:00
Pastva ovcí a koz v NPP Pouzdřanská step - Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 19.10.2015 10:00
Využití řízených požárů v navrhované CHKO Brdy jako podklad pro management militárních bezlesí se zaměřením na management vřesovišť
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 15.10.2015 09:20
Inventarizační průzkum avifauny v PR Kotvice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015
Podsadby JD v okolí PR Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 14.10.2015 10:00
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na AOPK ČR vč. podpory systému
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 19.10.2015 09:00
Kosení lučních porostů v lokalitě Čihalka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
Ošetření památných stromů v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2015 13.10.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016