Veřejná zakázka: Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Detailní monitoring chemismu v NPP Blanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3931
Systémové číslo: P15V00002097
Počátek běhu lhůt: 14.12.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Detailní monitoring chemismu v NPP Blanice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na území NPP Blanice proběhne monitoring chemismu, sledovány budou následující veličiny, klíčové pro hodnocení kvality habitatu perlorodky říční: pH, absorbance, vodivost, celkový fosfor, dusičnan, amoniak a nerozpuštěné látky. Proměřeno bude 11 profilů a to 12x ročně. Součástí díla je cestovné na lokalitu, odběr a analýza vzorků, poskytnutí veškerých primárních dat a vypracování závěrečné zprávy s interpretací dat s ohledem na perlorodku říční a její nároky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky