Veřejná zakázka: Poskytování jazykových služeb individuální formou na období 2016 - 2018, opakovaná výzva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3932
Systémové číslo: P15V00002098
Počátek běhu lhůt: 14.12.2015
Nabídku podat do: 22.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování jazykových služeb individuální formou na období 2016 - 2018, opakovaná výzva
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět VŘ:
a) Konzultace při tvorbě prezentací v anglickém
jazyce pro členy vedení a klíčové zaměstnance objednatele (až 10 osob);
b) Odborná jazyková pomoc a konzultace v anglickém jazyce (zejména z pohledu odborné terminologie)
před zahraničními cestami členů vedení a klíčových
zaměstnanců objednatele;
c) Individuální výuka anglického jazyka pro členy vedení a klíčové zaměstnance objednatele.

Služby budou poskytovány na adrese sídla objednatele průběžně během celé doby platnosti smlouvy, a to nepravidelně dle potřeb objednatele v termínech předem dohodnutých s poskytovatelem. Rozsah služeb je stanoven maximálně na 1000 x 60min, a to pro celou dobu platnosti smlouvy (dále
jen „maximální rozsah služeb“). Objednatel není povinen vyčerpat maximální rozsah služeb. Doba plnění: Služby budou poskytovány do 31.12.2018 anebo do vyčerpání maximálního rozsahu služeb, podle toho, co nastane dříve. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. DPH je stanovena jako cena nepřekročitelná. V případě překročení předpokládané hodnoty bude nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena a tento uchazeč vyloučen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 396 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky