Veřejná zakázka: Úprava stanoviště ručním kosením na části Odolického vrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11359
Systémové číslo: P21V00000112
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 23.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stanoviště ručním kosením na části Odolického vrchu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Úprava stanoviště ručním kosením před reintrodukcí sysla obecného na části Odolického vrchu, p. p. č. 189/3 k. ú. Odolice.
Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 1,9577 ha, z důvodů výskytu dřevin, ploch bez vegetace (skalky, kameny) a mozaikovitého kosení (ponechání plošek s nízkým porostem - 15 % z vymezené plochy dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří) je kosená plocha snížena na 1,6 ha. V rámci ručního kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 48 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky