Veřejná zakázka: Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11363
Systémové číslo: P21V00000116
Datum zahájení: 24.06.2021
Nabídku podat do: 09.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů a výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou níže uvedené managementové práce:

1. Odstranění náletu v EVL Pastviště u Fínů
Na území NPP Pastviště u Fínů na pozemcích p. č. 145/1 a 224/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice provést odstranění náletů nad 3 m výšky do 10 cm průměru na kmene na řezné ploše pařezu – 0,75 ha, kácení stromů o průměru na řezné ploše pařezu 11–20 cm 71 ks, 21–30 cm 31 ks, 31–40 cm 13 ks, 41–50 cm 5 ks, 51–60 cm 9 ks, 61–70 cm 4 ks, 71–80 cm 2 ks včetně likvidace klestu mimo území památky na podporu druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230) a hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), předmětů ochrany EVL Pastviště u Fínů a NPP Pastviště u Fínů.

2. Výsadba MZD v EVL Haltravský hřeben
Na území EVL Haltravský hřeben na pozemku p. č. 2138/1 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem v porostní skupině 234 F 16 vysadit 550 ks krytokořenných sazenic JD do 35 cm a 150 ks prostokořenných sazenic JVk 26 - 35 cm do individuálních drátěných ochran ze svařovaného pletiva do 150 cm na podporu bučin asociace Luzulo-Fagetum (9110) a lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180), předmětů ochrany EVL Haltravský hřeben.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 498 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky