Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Funkční celek Ostravsko – seč ručně vedenou sekačkou - CHKO Poodří-Proskovice a Polanka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 25.05.2023 08:30
Funkční celek Ostravsko – seč ručně vedenou sekačkou - PR Skučák
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 25.05.2023 08:00
RD - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ OCHRANY PŘÍRODY V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH PRO JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY A UŽIVATELI POZEMKŮ – 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 29.03.2023 09:00
Správa obsahu a analýzy datových zdrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 23.03.2023 09:00
Správa knihovního fondu AOPK ČR 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 21.02.2023 09:00
Výřez náletových dřevin Pastvisko u Lednice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2023 23.01.2023 09:00
Případová studie jezer Poděbrady a Chomoutov v CHKO Litovelské Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2023 13.01.2023 09:00
Kácení odumřelých topolů na březích rybníka Husák v NPP Hrdibořické rybníky – opak. řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 05.12.2022 09:00
IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni II.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 27.10.2022 09:00
Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku 2 - část Olymp a Volský vrch-opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2022 09.11.2022 08:00
FC Lounsko - Výřez nežádoucího zmlazení dřevin do 1 m výšky v k. ú. Raná u Loun
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 24.10.2022 11:30
Kosení, výřezy nežádoucích dřevin a kácení v Dobroměřické pískovně v k. ú. Dobroměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2022 17.10.2022 08:00
Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku 2 - část Polná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2022 14.10.2022 08:00
FC Lounsko – Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Odolický vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2022 20.09.2022 09:00
Údržba pozemků LČR na území NPR Děvín ručním sečením – II. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 06.09.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016