Veřejná zakázka: Odborná studie Posouzení vlivu zemědělského hospodaření na předměty ochrany EVL Niva Nemanického potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11382
Systémové číslo: P21V00000135
Datum zahájení: 19.07.2021
Nabídku podat do: 28.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborná studie Posouzení vlivu zemědělského hospodaření na předměty ochrany EVL Niva Nemanického potoka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace studie sledujícící změny vybraných půdních indikátorů a kvality vody v oblasti EVL Niva Nemanického potoka. Na území EVL Niva Nemanického potoka a v jejím okolí na p. č. 49/1, 59 v k.ú. Novosedly u Nemanic, p.č. 1140, 1142, 1145, 1497, 1498 v k.ú. Nemanice a p.č. 336/3, 340, 386/3, 403, 405, 410 v k.ú. Lísková u Nemanic budou každoročně provedeny odběry půd ze svrchní humózní vrstvy půdy z hloubky 0 – 20 cm na 16 odběrných místech a následně u odebraných vzorků stanoven obsah minerálního dusíků (NO3 a NH4), obsah celkového dusíku (Ntot) a výměnná půdní reakce (pH KCl). Odběry půd budou probíhat každý rok po dobu tří let trvání studie a to vždy na jaře a na podzim. Každoročně bude odebráno celkem 32 vzorků, výjimkou je rok 2021, kdy bude odebráno pouze v podzimním termínu 16 vzorků. Na p. č. 674 v k.ú. Mýtnice, p.č. 1593, 1635 v k.ú. Nemanice a p.č. 623 v k.ú. Lísková budou každoročně provedeny odběry vody na 6 odběrných místech a následně u těchto vzorků stanoveno pH, obsah síranů, chloridů, amonných iontů, dusitanů, dusičnanů a obsah rozpustných fosforečnanů. Odběry půd budou probíhat každý rok po dobu tří let trvání studie a to vždy na jaře a na podzim. Každoročně bude odebráno celkem 12 vzorků, výjimkou je rok 2021, kdy bude odebráno pouze v podzimním termínu 6 vzorků. Výsledky budou Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR předkládány každoročně a to vždy na konci roku. Termín pro zpracování připomínek ke studii je 20. 10. 2023. Do 29. 12. 2023 bude odevzdána závěrěčná zpráva z tříleté studie shrnující její výsledky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 390 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky