Veřejná zakázka: Péče o PR Farské bažiny a lokality ZCHD rostlin v k.ú. Halže, Broumov a Lesná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5332
Systémové číslo: P16V00001355
Počátek běhu lhůt: 13.07.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o PR Farské bažiny a lokality ZCHD rostlin v k.ú. Halže, Broumov a Lesná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V PR Farské bažiny provést vyřezávku nežádoucích dřevin na rozloze cca 0,48 ha. V k.ú. Halže, Broumov a Lesná na lokalitách s výskytem silně ohrožených (kruštík bahenní, tučnice obecná) a ohrožených (prstnatec májový, tolije bahenní, vachta trojlistá, zdrojovka potoční, vrba plazivá) ZCHD v I. až III. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les provést kosení křovinořezem na celkové rozloze cca 3,07 ha na podporu uvedených druhů. Stanoviště jsou špatně přístupná a silně podmáčená, některá dlouhodobě neobhospodařovaná.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 819 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky