Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části Odolického vrchu - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5386
Systémové číslo: P16V00001409
Počátek běhu lhůt: 19.07.2016
Nabídku podat do: 28.07.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části Odolického vrchu - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o ruční kosení na části p. p. č. 189/3 v k. ú. Odolice, včetně zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Dřeviny nad tuto výšku budou ponechány na pozemku. Opatření bude realizováno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Výměra vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,6063 ha, plocha pro ruční kosení je snížena o 10% z důvodu výskytu dřevin nad 1 m, tj. je 1,4457 ha. Veškerá pokosená biomasa bude odstraněna z pozemku a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o hůře přístupnou lokalitu se zmlazujícími dřevinami a vystupujícími kameny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 39 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky