Veřejná zakázka: Kosení v NPP Terčino údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5306
Systémové číslo: P16V00001329
Počátek běhu lhůt: 12.07.2016
Nabídku podat do: 19.07.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v NPP Terčino údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení křovinořezem a kosení lehkou mechanizací kolem alejových výsadeb, podrostu stromů a okrajů stromových skupin, části naučné stezky a v prostoru genofondového sadu, kompletní odklizení biomasy. Práce budou provedeny v NPP Terčino údolí, kat. úz. Údolí u Nových Hradů na pozemcích KN 669/1, 1444, 726/1, 727/1, 734/1, 1569, 1529/17, 726/2, 801, 1561, 1560, 1524, 1526, 1522, 1523, 672/6, 672/3, 672/1, 672/7, 734/3, 1551, 1504, 1527/1, 1527/2, 1505/1, 1556, 1539, 1523, 734/3, 731/1, 730, 1560, 1517, 1515/1, 1505/4, 1510/7, 1510/10, 1508, 1520/3, 1523, 1529/18, 1526, 1549, 1566, 1562, 733, 730/1 na dílčích plochách (1-33, 36-42) zakreslených v mapové příloze. Celková plocha segmentů je 7,81 ha. Na všech plochách, vyjma plochy 41, budou provedeny dvě seče, na ploše 41 bude provedena pouze 1. seč – celková kosená plocha je 14,52 ha. Pokosená biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo území NPP a to do 7 dnů od provedení seče na každém segmentu.
Práce budou provedeny v termínu: 1. seč do 30. 7. 2016, 2 seč do 30. 9. 2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 283 552 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky