Veřejná zakázka: Ruční kosení na části NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10404
Systémové číslo: P18V00001442
Datum zahájení: 16.10.2018
Nabídku podat do: 23.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení na části NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení na části NPR Oblík, část p. p. č. 894/1 k. ú. Raná u Loun, na výměře 0,80 ha (vymezená výměra zákresem nad ortofotomapou je 0,8080 ha, z důvodu výskytu solitérních dřevin je kosená plocha snížena na 0,80 ha). Součástí opatření je i odklizení veškeré pokosené hmoty a její využití v souladu s platnými právními předpisy. V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 1 m. Jedná se o svažitý a špatně přístupný pozemek. Opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je v příloze tohoto zadávacího řízení. Práce budou provedeny do 20.11. 2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky