Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřezy Bílé stráně pod Satanem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10408
Systémové číslo: P18V00001446
Datum zahájení: 16.10.2018
Nabídku podat do: 23.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřezy Bílé stráně pod Satanem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 0,5340 ha, po odečtení 5% z důvodu ponechání ovocných dřevin, solitérních vzrostlých keřů a nezapojeného porostu křovin je ošetřená plocha snížena na 0,5073 ha. Jedná se o členité a svažité pozemky, na kterých budou převážně trnité a rozvětvené dřeviny (hlohy, šípky, trnky) nad 1 m výšky.
Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré dřevní hmoty v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnosti bez problémů obhospodařovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 41 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky