Veřejná zakázka: Revitalizace PR U Sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10448
Systémové číslo: P18V00001486
Datum zahájení: 23.11.2018
Nabídku podat do: 04.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PR U Sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“ podle přiloženého návrhu smlouvy, projektové dokumentace a dalších přiložených pokladů.

Místem plnění je PR U Sedmi rybníků v k. ú. Starý Rybník, okres Cheb, Karlovarský kraj.

Realizace stavebních činností bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“, VRV, a. s., 2016, aktualizované 2017, hlavní projektant Ing. Miroslav Holeček, Ph.D. (dále jen PD).

Výkon činnosti příkazníka začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby. Příkazník zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a vydání kolaudačního souhlasu.
Jedná se o rekonstrukci čtyř stávajících rybníků a jednoho několik let vypuštěného rybníku, opravu dvou průtočných zařízení mezi jednotlivými rybníky.

Předpokládaná doba výstavby je 19 měsíců, předpokládaný termín zahájení prací je leden 2019. Předpokládaný počet kontrolních dní je 60 s předpokládanou frekvencí návštěv stavby 3x-4x do měsíce. Informace k postupu plnění jsou uvedeny v závazném harmonogramu prací, který je součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla je 20 196 068 Kč s DPH.
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky