Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova stepního biotopu v PP Lužické šípáky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2018 27.07.2018 08:00
Zajištění externí administrace veřejných zakázek 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 26.07.2018 09:00
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 09:00
Oprava Školní naučné stezky přírodovědné Křivoklát (zejména zhotovení a montáž informačních tabulí a železných patek)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 12:00
Úklidové služby v Domě přírody Moravského krasu - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 13:00
grafika - metodika Druhy na seznamu invazních nepůvodních druhů
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 09:00
grafika - Příroda 38
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 30.07.2018 09:00
Rozšíření záruky a servisní podpora páskové knihovny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 06.08.2018 10:00
grafika - Příroda 37
nadlimitní Zadáno 13.07.2018 20.07.2018 09:00
tisk letáčku Na veverky s mobilem
nadlimitní Zadáno 11.07.2018 18.07.2018 09:00
Dům přírody Žďárských vrchů – interiérové vybavení bez expozice - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 23.07.2018 09:00
Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 09:00
Dům přírody Žďárských vrchů – TDI EXPOZICE
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 16.07.2018 09:00
Managementové opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 09.07.2018 09:00
Nákup licencí MS Windows Server 2016, User CAL a External Connector
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 11.07.2018 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016