Veřejná zakázka: Prodloužení technické podpory programů Oracle na rok 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10428
Systémové číslo: P18V00001466
Datum zahájení: 08.11.2018
Nabídku podat do: 30.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení technické podpory programů Oracle na rok 2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem služby je prodloužení (nákup a zajištění) služeb technické podpory programů Oracle v požadovaném období zahrnující Software Update License & Support pro níže uvedené smluvně zajištěné produkty.

Licence Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual, CSI číslo 16132736, 2 licence, období 31.12.2018 – 30.12.2019
Licence Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual, CSI číslo 21478837, období 1 rok počínajíc dnem nabytí účinnosti této smlouvy
Licence Oracle Linux Support, CSI číslo 18284615, 1 licence, období 1 rok počínajíc dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Specifikace výše uvedených produktů je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace produktů Oracle

Služba Software Update License & Support musí zahrnovat:
- Dodávku nových verzí software.
- Servisní verze pro udržení kroku s vývojem verzí hardwaru a operačního systému.
- Opravy chyb softwaru, opravné kódy.
- Dokumentaci k novým verzím software.
- Nepřetržitou elektronickou pomoc pro řešení problémů a dotazů Odběratele, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
- Přímý elektronický přístup k pracovníkům oddělení Support pro řešení problémů, oznámení závady v produktu, objasnění dokumentace, oznámení požadavku na rozšíření funkčnosti produktu a technickou pomoc pro problémy a dotazy během obvyklé pracovní doby. Služby oddělení Support řeší problémy prokazatelné v aktuálně podporovaných verzích Programů za předpokladu, že tyto Programy nebyly změněny a jsou provozovány na podporované konfiguraci hardwaru a operačního systému.
- Priorita řešení podle pracovního dopadu dodavatel bude pracovat na řešení požadavků Odběratele v souladu s úrovněmi závažnosti stanovenými podle dopadu problému na pracovní činnost Odběratele.
- Přístup k informacím dodavatele prostřednictvím elektronických systémů. Technické pokyny, návrhy, informace o vývoji produktů, dostupnost produktů, oznámení o ukončení podpory, podrobnosti o známých problémech včetně náhradních řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 404 958 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky